ਮੈਨ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ ਪਰਸੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ

ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸਾੱਫਟਕਵਰ ਕਿਤਾਬ (ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਪੀ.)