ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ANਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿਚ