ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ 1952 ਦੁਆਰਾ ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ 1980 ਦੁਆਰਾ The Word Foundation, Inc.

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ.

ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ
ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ
ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ
ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, 1983
ਛੇਵੀਂ ਛਪਾਈ, 1988
ਸੱਤਵੀਂ ਛਪਾਈ, 1991
ਅੱਠਵੀਂ ਛਪਾਈ, 1995
ਨੌਵੀਂ ਛਪਾਈ, 2001
ਦਸਵੀਂ ਛਪਾਈ, 2003
ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਛਪਾਈ, 2014

ISBN: 978-0-911650-07-5