ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ

ਹੈਰੋਲਡ ਵਾਲਡਵਿਨ ਪਰਸੀਵਲ