ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਲਫ੍ਰਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰਟਸ

ਮਸਲੇ ਦੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ

ਚਿੱਤਰ IE

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਚਮਕਦਾਰ-ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ Airy- ਠੋਸ ਸਬਟੇਟ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ-ਠੋਸ ਅਲਕੋਹਲ ਠੋਸ-ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਦਿਸਣਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਾਰੇ ਸੋਲਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੰਦਰਮਾ

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਭੌਤਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ, ਅਰਥਾਤ: ਚਾਨਣ-ਮੁਕਤ ਵਿਚ ਤਾਰੇ, ਹਵਾਦਾਰ-ਠੋਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਤਰਲ-ਠੋਸ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਅਤੇ ਠੋਸ-ਠੋਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬਸਟੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ.

* * *

ਠੋਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫਾਸਲੇ ਭੌਤਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ, (ਚਿੱਤਰ 3), ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਸਦੇ ਠੋਸ-ਠੋਸ ਸਰੀਰ.