ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਲਫ੍ਰਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰਟਸ

ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ

ਚਿੱਤਰ VI VI-E

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
ਡਾਇਡਜ਼

ਚਿੱਤਰ VI VI-F

a) ♋︎ ♋︎ ♑︎ ♑︎ ਅਣ-ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ
b) ♈︎ ♈︎ ♎︎ ♎︎ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖ ਬੁੱਧੀਮਾਨ-ਪੱਖੀ