ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਭਾਗ III

ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਜਾਂ ਹਦਾਇਤ?

ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ “ਇਸਮਾਂ” ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਿਨਾਸ਼ਵਾਦ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ. ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ. ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਤਹਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ. ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ.

ਯੁੱਧ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਲੋਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਗੇ; ਅਤੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ - ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤਾਕਤ? ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ - ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ.