ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਚਿਣਾਈਗੀਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਹੈਰੋਲਡ ਵਾਲਡਵਿਨ ਪਰਸੀਵਲ